Lạp Sườn Hun Khói Tây Bắc

200,000

Lạp Sườn Hun Khói Tây Bắc là món ăn luôn luôn có mặt trong mâm cỗ tại vùng Tây Bắc. Từ lâu đây được coi là đặc sản nổi tiếng nhất nhì của đồng bào nơi đây. Phục vụ quý khách miền xuôi, Thực Phẩm Tiện Lợi đã lên tận bản làng để mua những miếng Lạp Sườn Hun Khói về phục vụ quý khách.

lạp sườn Tây Bắc
Lạp Sườn Hun Khói Tây Bắc

200,000