Nầm Bò Tươi Ngon Tại Sài Gòn

300,000

 Chúng tôi chuyên cung cấp nầm bò tươi ngon tại Sài Gòn. Nầm bò được lấy từ những con bò khoẻ mạnh giết mổ hàng ngày. Sản phẩm tại Thực Phẩm Tiện Lợi luôn giao trong vòng một ngày. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm .

Nằm Bò tươi
Nầm Bò Tươi Ngon Tại Sài Gòn

300,000