Gà Đen H’Mông – đặc sản Tây Bắc

280,000

Gà Đen H’Mông – đặc sản Tây Bắc

280,000